Alleen als je nog in het oude stelsel van studiefinanciering valt dan is er een grens aan wat je mag bijverdienen naast je studie. Als je een hoge stagevergoeding ontvangt of naast je stage nog andere inkomsten hebt, dan kan dat dus gevolgen hebben voor je studiefinanciering. Let op: ook als je alleen nog een OV jaarkaart hebt, geldt de bijverdiengrens!

In het nieuwe stelsel van de studiefinanciering mag je onbeperkt bijverdienen. Op de website www.duo.nl (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kun je bij twijfel controleren in welk stelsel je valt.